Grumman Wilcat skala 1:9

Spännvidden är 1235 mm och vikten ca 1,3 kg. Modellen handkastas. Kroppen och vingen skärs ut i cellplast, stabilisator och fena samt roder byggs upp för större skalariktighet. Hela modellen kläs med omslagspapper, ett (bättre?) alternativ kan vara att klä med glasfiberväv och epoxy. Modellen är byggd på samma sätt som de övriga ”warbirds”, J22, Me109, Curtis P-40 och Hellcat. Spännvidden är ungefär samma på samtliga men skalan varierar något.

 

Ritningen är skapad utifrån foton och treplansskisser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellplastsåg som används. 0,2mm kanthaltråd spänns i bågen och matas med 13-14V. En större såg används för att skära ut vingar

Block tas ut i bestämda längder i cellplast. Mallarna tas ut i masonit

Mallar fästs i cellplastblocket, referenslinjer ger rätt läge på mallen. En mall på var sida. Det är att föredra att ha en medhjälpare vid sågningen därför är alla mallar graderade med siffror så bägge håller samma hastighet under sågningen

3D-printad motorattrapp

Kroppen kläs med brunt omslagspapper. Ett kanske bättre alternativ kan vara glasfiberväv och epoxy men det har jag aldrig provat. Pappret penslas med vatten som får dra in en minut eller två därefter penslas pappret med tapetklister. Även materialet pappret ska limmas mot får ett tunt lager med tapetklister

Flygkroppen klädd med papper. Efter ett dygn har pappret torkat och krymt och kan putsas lätt med fint slippapper och lackas, eventuellt kan det behövas Super light spackel före lackning

 

Vingarna skärs ut. En linje som anger mallarnas position i längdled, mallarna markeras med motsvarande linje. Den andra linjen för varje sprygelmall anger position i höjdled, i just det här fallet fästs yttermallen 40mm högre och bakkanten på yttermallen ligger 6mm högre för rätt skränkning. Framkantlist av 10mm balsa och bakkantlist av 8mm balsa läggs in och slipas till rätt profil. Även en avsmalnande 5X10mm furulist läggs in i undersidan av vingen

Vingspetsmallens bakkant ligger 6mm över referenslinjen

Vinghalvorna hoplimmade med en framkantlist av 10mm balsa och en bakkantlist av 8X20mm balsa som slipas till rätt profil

En avsmalnande balk av 5X10mm furu läggs in i vingens undersida

Vingen klädd med brunt omslagspapper och fixerad under torkning

 

Stabilisator och fena med roder byggs upp på traditionellt sätt med balsa

 

Huven tillverkas

Först tillverkas en plugg av balsa och plywoodmallar enligt ritningen, pluggen pressas in i en PET-flaska. Flaskan krymps med värmepistol runt pluggen. Första gången jag provade denna metod. Mycket enkel och bra metod, resultatet blev väldigt bra

Ramar tillverkade av 3mm remsor av papper

Senaste uppdatering: 2023-11-26
Copyright © 1997, Kenneth Pettersson.
E-post
URL: www.kpflyg.se