Sidroder/fena

 

Det mesta görs av furulister sågade av utvalt virke som sedan hyvlas till rätt dimension och kläs med plywood och duk.

Material till fenans spryglar. Spryglar och balkar tillverkas av 1,2 mm plywood som furulister limmas till.

 

  

Delarna till fenan färdiga. Nosspryglarna tillverkade av 9 mm plywood.

 

    

Fenan klar för klädsel. Nosdelen bak till balkarna kläs med 1,2 mm plywood, resten kläs med duk.

 

 

   

Fenan klädd och grundmålad med aluminiumdope.

 

 

 

Senaste uppdatering: 2010-05-13
Copyright © 1997, Kenneth Pettersson. E-post
URL: www.kpflyg.se